Podmínky registrace

Podmínkou získání klubové karty je vyplnění registračního formuláře nebo registrace na webu – pro registraci je nutný e-mail člena klubu a jeho podpis, kdy souhlasí s VOP.

Žadatel musí být starší 18-ti let.

Provozovatelem Sparkys klubu, www.sparkysklub.cz (dále jen KLUB), je společnost SPARKYS s.r.o., IČO 251 09 324, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 50368, se sídlem Hráského 2231/25, 148 00 Praha 4 (dále též jen jako „Provozovatel“).

1. Co je Sparkys klub?

Sparkys klub je věrnostní program kamenných prodejen Sparkys a e-shopu www.sparkysklub.cz

Člen Klubu získává nadstandardní bonusy. Jedním z bonusů je získání klubové karty, která opravňuje držitele k získání dalších výhod. Hlavní výhodou jsou bonusové body (dále jen „Kačky“), které představují slevu na další nákup (1 Kačka = 1Kč). Základní princip sbírání Kaček: za každých 20Kč z ceny vybraných položek získáte Kačky.

Podrobná pravidla sbírání a směny Kaček najdete v těchto Pravidlech v článku 5.1.

2. Jak se stát členem Sparkys klubu?

Místa kde se lze registrovat do Sparkys klubu:

– Kamenné prodejny Sparkys – vyplněním registračního formuláře

– Web www.sparkysklub.cz

Členství ve Sparkys klubu vzniká řádnou registrací – zadáním e-mailu, potvrzením jeho správnosti a odsouhlasením Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) Sparkys klubu. Členem Sparkys klubu se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky.

Aby mohl člen Sparkys klubu čerpat všechny výhody, musí potvrdit správnost e-mailové adresy. Potvrzení e-mailové adresy provede proklikem z registračního e-mailu. Následně je potřeba doplnit údaje do účtu.

Pokud nastane jakýkoliv problém s potvrzením registrace, rádi vám pomůžeme na emailu klub@sparkys.czna tel. čísle +420 720 956 084

Řádné členství je zřízeno na celou dobu existence Sparkys klubu (tj. na dobu neurčitou). Členství ve Sparkys klubu může člen kdykoli zrušit.

3. Uživatelské účty

Každý člen má přístup ke svému uživatelskému účtu na webu www.sparkysklub.cz

V uživatelském účtu získá člen následující možnosti:

– Zkontrolovat si aktuální stav svého konta – Kačky a překvapení

– Aktualizovat své osobní údaje

– Zadat údaje pro získání překvapení k narozeninám a jmeninám

– Změnit si heslo

4. Klubová karta

Každý člen získá ke svému uživatelskému účtu klubovou kartu.

Kartu získá člen klubu fyzicky při registraci na prodejně SPARKYS. Pokud se člen registruje online, získá online klubovou kartu, která je doručena na e-mail a také je přístupná v uživatelském účtu na webu.

Každý člen má možnost požádat o vystavení fyzické karty. Fyzickou kartu lze získat na jakékoli prodejně, po nahlášení platného emailu.

Klubová karta je přenosná, mohou ji využívat např. všichni rodinní příslušníci. Čerpání výhod Sparkys klubu dle stanovených podmínek na prodejnách je možné pouze po předložení klubové karty.

4.1. Ztráta klubové karty

V případě ztráty nebo odcizení klubové karty je možné zažádat o zrušení a vystavení nové karty, a to v jakékoli kamenné prodejně Sparkys, na e-mailu klub@sparkys.cz nebo na telefonu +420 720 956 084. Na novou kartu budou převedeny výhody z původní klubové karty platné k okamžiku vystavení nové karty.

5. Klubové výhody

Sparkys klub přináší svým členům exkluzivní bonusy a výhody – bonusové body „Kačky“, klubové ceny a jmeninová nebo narozeninová překvapení.

5.1. Bonusové body „Kačky“

Kačky představují slevu na další nákup zboží v našich prodejnách.

1 Kačka představuje slevu 1Kč na další nákup.

Kačky lze získat za nákupy vybraných položek na všech prodejnách. Tyto položky jsou označeny na cenovce u konkrétního zboží.

Kačky se nahrávají pouze na konto člena Sparkys klubu. Pro získání Kaček je člen povinen při nákupu předložit na pokladně prodejny Sparkys klubovou kartu.

Pokud člen Sparkys klubu při nákupu nepředloží klubovou kartu, případně nenahlásí email uvedený při registraci do Sparkys klubu a bude chtít připsat Kačky z tohoto nákupu, tak kontaktuje:

– infolinku +420 720 956 084 nebo Sparkys klub na emailové adrese klub@sparkys.cz

Kačky se připisují na online konto řádného člena Sparkys klubu v okamžiku nákupu. Počet získaných Kaček za nákup si lze zkontrolovat v uživatelském účtu na webu Sparkys klubu nebo na účtence.

5.1.1. Přepočet „Kaček“

Kačky se počítají u vybraných položek z koncové ceny pro zákazníka/člena Sparkys klubu. Kačky jsou vydávány za každých 20 Kč hodnoty položek:

– 1 Kačka za každých 20 Kč z ceny položky v hodnotě do 1.000Kč vč. DPH

– 3 Kačky za každých 20 Kč z ceny položky v hodnotě nad 1.000Kč vč. DPH

5.1.2. Stav konta „Kaček“

Aktuální stav konta zjistí řádný člen Sparkys klubu na webu www.sparkysklub.cz po přihlášení ke svému uživatelskému účtu. Platnost Kaček je 1rok, jejich platnost lze zjistit v uživatelském účtu.

5.1.3. Uplatnění „Kaček“

Kačky představují slevu na další nákup (1Kačka = sleva 1Kč na další nákup) na prodejnách a na webu.

Na klubovém kontě může být maximálně nasbíraných 2.000 Sparkys kaček.

Minimální počet Kaček, které lze uplatnit není stanoven.

Lze uplatnit Kačky:

– v jakékoli výši;

– do výše konta (pokud hodnota účtenky převyšuje stav konta);

– do výše účtenky (pokud stav konta převyšuje hodnotu účtenky).

Kačky umožňují čerpat slevu, nelze je směňovat zpět za finanční hotovost.

Kačky uplatněné na reklamované zboží navracíme v plné výši.

5.1.4. Reklamace připsání a uplatnění „Kaček“

Člen Sparkys klubu je povinen si při každém nákupu zkontrolovat na účtence připsané či uplatněné Kačky a následně také konto na webu Sparkys klubu a případné nesrovnalosti nahlásit neprodleně na prodejně či infolince. V případě, že tak neučiní, není provozovatel Sparkys klubu povinen akceptovat reklamaci později zjištěných nesrovnalostí.

5.2. Klubová cena

Člen Sparkys klubu může nakupovat vybrané položky za klubové ceny. Klubovou cenu může získat pouze registrovaný člen Sparkys klubu při předložení klubové karty. Pokud není při nákupu předložena klubová karta, nelze klubovou cenu dodatečně načíst.

Nabídka výrobků s klubovými cenami se může lišit na prodejnách a na e-shopu.

Položky s klubovými cenami jsou na prodejně viditelně označeny.

5.3. Kačky k narozeninám a jmeninám

Řádný člen, který ve svém uživatelském profilu uvede potřebné údaje, bude na základě těchto údajů získávat Kačky k narozeninám (100Kaček) a jmeninám (50Kaček). Člen Sparkys klubu je o získání Kaček informován elektronicky na registrovanou e-mailovou adresu.

Platnost narozeninových nebo jmeninových Kaček je celkem šest týdnů (týden před a týden po měsíci, ve kterém je daná událost). Tyto Kačky se nedají prodloužit.

6. Zánik členství

Každý člen může své členství ve Sparkys klubu kdykoli ukončit, a to písemnou výpovědí zaslanou na adresu Sparkys klub, Průmyslová 504, Postřižín, 250 70 nebo elektronicky na klub@sparkys.cz

V případě ukončení členství zaniká nárok na čerpání slevy za nasbírané Kačky.

Znovuobnovení ukončeného členství není možné. Zájemce se může stát znovu člen, ale s novým kontem, dříve nasbírané výhody nevyčerpané před ukončením předchozího členství se znovu neaktivují.

 

7. Služby infolinky

Infolinka poskytuje formou telefonického nebo e-mailového kontaktu zejména následující služby:

– pomáhá členům Sparkys klubu s řešením problémů týkající se registrace, výhod a jiných

– informuje členy Sparkys klubu o stavu jejich konta

– přijímá stížnosti, podněty a připomínky a odpovídá na dotazy

Infolinka je dostupná na e-mailové adrese klub@sparkys.cznebo na telefonu

+420 720 956 084.

Provozní doba infolinky je pondělí – pátek 7:30 – 16:00.