Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(případně e-mail, tel. číslo):


Adresát:

Provozovatel: SPARKYS s.r.o.

IČ: 25109324

Se sídlem: Průmyslová 504, 250 70 Postřižín

 


Oznámení o odstoupení od smlouvy o členství

 

Dne …….................................…. jsem se stal na základě vyplněného formuláře a uzavřené smlouvy o členství členem SPARKYS Klubu. Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od předmětné smlouvy.

 

 

V …...............................................……. dne ……........................................….

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele

             (podpis)

 

Formulář ke stažení ZDE